Päätös, opetustaidon arviointikäytänteet Helsingin yliopistossa

Beslutsnummer

HY/8046/00.00.06.00/2022

Beslutsdatum

9.9.2022

Föredragande

Jaana Nylund

Beslutande