Päätös, Ensimmäisen englanninkielisen kandiohjelman ”Bachelor´s Programme in Science” perustaminen Helsingin yliopistoon

Decision number

HY/457/00.00.06.00/2018

Decision date

25.4.2018

Presenter

Päivi Aronen

Decision maker